NASZE OSIĄGNIĘCIA:

  • obsługiwaliśmy przynajmniej kilkanaście dużych wydarzeń biznesowo-kulturalnych jako tłumacze asystenci oraz tłumacze konsekutywni;
  • nasi tłumacze mogą szczycić się tekstami opublikowanymi w formie książkowej, bądź elektronicznej;
  • przygotowywaliśmy od strony językowej wystąpienia osób związanych ze środowiskiem nauki i sztuki podczas ich pobytu za granicą;
  • obsługiwaliśmy z sukcesem tłumaczenia - nierzadko "na ostatnią chwilę" - także w językach nietypowych.