OPIS ŚWIADCZONYCH USŁUG TŁUMACZENIOWYCH

1) Tłumaczenia ustne oficjalnych wizyt i wydarzeń

Podejmujemy się obsługi wizyt oraz wydarzeń oficjalnych i medialnych na rzecz osób publicznych lub instytucji (np. wodowanie statków, konferencje dot. bezpieczeństwa, konferencje prasowe, oficjalne wizyty delegacji zagranicznych). Pozytywnie przeszliśmy próbę znajdowania się w sytuacjach wymagających znajomości protokołu lub innych nietypowych, od których zależało dobre imię naszego Klienta.Jesteśmy przekonani, że poziom umiejętności językowych naszych tłumaczy, ich wysoka kultura osobista oraz umiejętność radzenia sobie z sytuacjami nieprzewidzianymi przysporzą Państwu wiele satysfakcji.

2) Tłumaczenia ustne - konferencyjne

Podejmujemy się tłumaczeń ustnych konferencyjnych zarówno kabinowych
jak i towarzyszących (konsekutywnych, symultanicznych i „szeptanych"). W przypadku tłumaczeń kabinowych, do każdej kabiny zatrudniamy dwóch tłumaczy. Tłumaczenia konsekutywne mogą odbywać się z użyciem mikrofonu. Tłumaczenia symultaniczne mogą przybierać formę tzw. tłumaczeń „szeptanych" - tzn. przeznaczonych dla ucha jednego odbiorcy. W razie potrzeby organizujemy większą liczbę tłumaczy i koordynujemy ich pracę w ramach kilku języków.

3) Tłumaczenia ustne - poufne (np. negocjacje)

Podejmujemy się tłumaczeń ustnych o wysokim rygorze poufności - np. przy negocjacjach. Tłumaczenia te mogą być wykonywane zarówno w kraju, jak i za granicą. Niektórzy nasi Tłumacze posiadają klauzulę poufności.

4) Tłumaczenia ustne uwierzytelnione

Podejmujemy się wykonywania tłumaczeń ustnych uwierzytelnionych przewidzianych przez prawo - np. umowy notarialne, akty założenia spółki, walne zgromadzenia akcjonariuszy itp.

5) Tłumaczenia pisemne zwykłe

Podejmujemy się wykonywania tłumaczeń pisemnych zwykłych, także większych dokumentów, jeśli zachodzi potrzeba - w zespole. W przypadku pracy zespołowej, praca odbywa się pod okiem doświadczonego tłumacza, odpowiedzialnego za terminologiczną spójność tekstów oraz za dobór odpowiednich konsultantów merytorycznych. W niektórych parach języków jesteśmy w stanie dokonywać tłumaczeń bez pośrednictwa języka polskiego.

6) Tłumaczenia pisemne uwierzytelnione

Podejmujemy się tłumaczeń pisemnych uwierzytelnionych zarówno dokumentów typowych i powtarzalnych, jak i wysoko specjalistycznych. Współpracujemy z tłumaczami przysięgłymi posiadającymi wieloletnie doświadczenie zawodowe. Jesteśmy w stałym kontakcie z właściwymi dla danej dziedziny pracownikami sądów, adwokatami, notariuszami i prawnikami. Zapewnia to lepszą poprawność i trafność tłumaczonych i poświadczanych przez nas tekstów. W razie potrzeby konsultujemy problemy terminologiczne z dwujęzycznymi specjalistami w danej dziedzinie, nierzadko biegłymi sądowymi.

7) Korekta tłumaczeniowa w języku docelowym

Nasze tłumaczenia sprawdzane są przez korektorów w języku docelowym lub przez osobę, dla której dany język jest językiem ojczystym i która zna dziedzinę, w której dokonuje tłumaczenia oraz doskonale rozumie teksty w języku polskim.

8) Konsultacja merytoryczna w języku źródłowym i docelowym

Każde tłumaczenie kierowane jest do tłumaczy posiadających doświadczenie w danej dziedzinie. Mimo to - zwłaszcza przy tekstach o dużym znaczeniu oraz przeznaczonych do publikacji - konsultujemy tekst pod względem merytorycznym (zarówno źródłowy, jak i docelowy), ze znawcami tłumaczonej dziedziny.

9) Tłumaczenie podczas rozmów telefonicznych - połączenie konferencyjne

W niektórych przypadkach, w ramach połączenia konferencyjnego, nasi Klienci korzystają
z tłumaczenia rozmów telefonicznych. Podejmujemy się takich tłumaczeń, jeżeli wcześniej ustalone zostały cele do osiągnięcia, które stawia sobie Klient.

10) Tłumaczenia z języka obcego na język obcy bez pośrednictwa języka polskiego

W niektórych parach języków jesteśmy w stanie wykonywać tłumaczenia bez pośrednictwa języka polskiego.

11) Tłumaczenia tekstów przeznaczonych do publikacji

Tłumaczymy również teksty przeznaczone do publikacji takie jak: artykuły, przemówienia, wstępy i podsumowania do książek i albumów, strony www itp. Zlecenia tego typu poprzedzamy konsultacjami merytorycznymi przed wykonaniem tłumaczenia oraz poddajemy korekcie językowej w języku docelowym. Rozumiemy, że oprócz poprawności językowej chodzi Autorowi również o elegancję i styl. Staramy się sprostać tym wyzwaniom, uwzględniając sugestie naszego Zleceniodawcy.